Login

Motiverade medarbetare

En hörnsten i Ledarcoach verksamhet är individuell coaching av chefer och nyckelmedarbetare på alla nivåer i en organisation. Coachingprogrammen fokuserar på att utveckla förmågan att leda sig själv och att leda andra och ger deltagarna starkare målinriktning, mer handlingskraft, ökad motivation, varaktiga resultatförbättringar och på köpet en ökad livskvalitet.

Effektivare resursutnyttjande

Uppdragen här fokuserar på vad som är väsentligt att inrikta arbetet på för att göra rätt saker rätt och hur organisationen/företaget kan arbeta för att få ett effektivare resursutnyttjande. Det kan handla om att processleda implementering av affärsplan, processorientering av verksamheter, minska kapitalbristkostnader, förbättra arbetssätt, förändringsarbete i samband med införande av ny organisation, digitalisering av processer, produktionseffektivisering, utveckling av säljförmåga, effektivisering av team, mm.

Uthållig lönsamhet

Ledarcoach arbete syftar till att ge företag och organisationer möjlighet att göra bättre affärer och driva en både kort- och långsiktigt effektivare verksamhet. Vanliga uppdrag här kan handla om att göra ”turnaround”, att genomföra strukturförändringar, att utveckla affärsidé och affärsmodell, utveckla kunderbjudandet, att lära nyckelmedarbetare att arbeta både kort- och långsiktigt mm. ”VD att hyra”, interimschef, affärscontroller, etc. är roller som vi åtar oss när det behövs.

Ökad konkurrenskraft

Ledarcoach arbetar också med att processleda ledningsteam i företag och organisationer i att ta fram Affärs/Verksamhetsplan. Strategiprogrammen fokuserar på en ökad förståelse för och kunskap om omvärlden och omvärldens betydelse. Samt en ökad förståelse för betydelsen av företaget/organisationens förmåga att reagera på det som händer i omvärlden. Dessutom en ökad förståelse för teamets roll och betydelse för att uppnå ett framgångsrikt arbete med strategisk planering.

Vårt kundvärde – vad kan vi leverera?

Vi hjälper våra kunder att frigöra den kapacitet de egentligen har att uppnå mer motiverade medarbetare, ett effektivare resursutnyttjande, uthållig lönsamhet och ökad konkurrenskraft. 

Du lär dig skapa mätbara resultat, ökar förbättringsförmågan och engagemanget i din organisation och får chefer som växer från att fixa till att leda utveckling.

Du ökar din egen effektivitet och skapar bättre balans både i din egen och andras livsprocesser. 

I våra projekt “Från Plan till Resultat” förbättrar du din planering, ditt genomförande och din uppföljning i skarpt läge och i realtid.

Välkommen till bättre resultat varje dag!


Managing Partner, Ledarcoach Sweden AB

Du som vill veta mera om oss, våra utvecklingsprogram, uppföljningsverktyg, systemstöd, våra coacher eller vad våra kunder tycker, kontakta
Erik Brandén, Krister Persson, Mikael Vikström, Sven Wallgren, eller Stellan Jonsson.
 • Med jämna mellanrum kommer vi under 2024 genomföra sändningar på vår kanal

  screenleap.com/ledarcoach.

  Vi låter kunder vi arbetat med, resultatansvariga chefer från både offentlig verksamhet samt det privata näringslivet berätta om uppnådda resultat genom användandet av våra produkter/tjänster. 

  Läs mer om detta i vårt nyhetsflöde under Senaste nytt nedan.

 • 15 augusti 2019

  Ola Rubensson, Rubcon, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Ola Rubensson, VD på Rubcon AB, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som vice VD på MKR Entreprenad AB.

  Du som vill lyssna på vad Ola har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 1 Juni 2018

  Ett spännande samarbete med Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier.
  Läs mer..

  Genom nätverket Vägen Upp är Ledarcoach en del av ett spännande samarbete med Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier. Samarbetet innebär att Vägen Upp ledarskapsprogram erbjuds till alla medlemsföretag.

  Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.500 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt näringsliv.

  Länk: https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/ledarskap/ledarskapsprogrammet-vagen-upp__283

  Ledarskapsprogrammen innebär såväl individuell utveckling som processtöd i verksamhetsövergripande utvecklings- och förändringsprocesser.

  Programmen innebär utveckling för var och en som vill öka sin förmåga att leda, skapa resultat i verksamheten och växa som människa.

 • 5 Maj 2018

  Peter Rönnholm, Region Jämtland Härjedalen, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Peter Rönnholm, ekonomidirektör på Region Jämtland Härjedalen, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som verksamhetschef på Hjälpmedel Västerbotten.

  Du som vill lyssna på vad Peter har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 1 Februari 2018

  Nina Andersson, ICA Kvantum, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Nina Andersson, ICA Kvantum Umeå, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.

  Du som vill lyssna på vad Nina har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 24 November 2017

  Fredrik Karlsson, Twitch, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Fredrik Karlsson, VD på Twitch Health Capital, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.

  Du som vill lyssna på vad Fredrik har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 28 Juni 2017

  Olle Dahlin Rottneros berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk och AO-chef högutbytesmassor, Rottneros, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som VD på AssiDomän Dynäs i Väja.

  Du som vill lyssna på vad Olle har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 4 April 2017

  Roger Sellgren Inspecta berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Roger Sellgren, chef för Business Area Process Safety North inom Inspecta, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som AO-chef på SEKAB i Örnsköldsvik.

  Du som vill lyssna på vad Roger har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

Ledarcoach Sweden AB
World Trade center, Klarabergsviadukten 70 D4, Box 70396, SE-107 24 Stockholm Phone +46 (0)8-23 28 10
Box 3181, SE 903 04 Umeå. Phone + 46 (0)90-18 85 20