Login

Motiverade medarbetare

Kärnan i Ledarcoach verksamhet är individuell coaching av chefer och nyckelmedarbetare på alla nivåer i en organisation. Coachingprogrammen fokuserar på att utveckla förmågan att leda sig själv och att leda andra och ger deltagarna starkare målinriktning, mer handlingskraft, ökad motivation, varaktiga resultatförbättringar och på köpet en ökad livskvalitet.

Effektivare resursutnyttjande

Ledarcoach arbetar även med att coacha företag och organisationer i operativ verksamhetsutveckling. Coachingprogrammen fokuserar på vad som är väsentligt att inrikta arbetet på för att uppnå ökad konkurrenskraft, hur organisationen/företaget arbetar för att få ett effektivare resursutnyttjande samt teamets roll och betydelse för vad och hur för att uppnå uthållig lönsamhet.

Uthållig lönsamhet

Ledarcoach arbetar med att ge företag och organisationer möjlighet att uppnå uthållig lönsamhet genom att individer och team tar tillvara mera av sin outnyttjade potential. Vi arbetar situationsorienterat, organisationsorienterat och individorienterat med individuell coaching, seminarier/workshops och teamcoaching.

Ökad konkurrenskraft

Ledarcoach arbetar också med att coacha företag och organisationer i strategisk verksamhetsutveckling. Coachingprogrammen fokuserar på en ökad förståelse för och kunskap om omvärlden och omvärldens betydelse. Samt en ökad förståelse för betydelsen av organisationen/företagets förmåga att reagera på det som händer i omvärlden. Dessutom en ökad förståelse för teamets roll och betydelse för att uppnå ett framgångsrikt arbete med strategisk planering.

Vårt kundvärde – vad kan vi leverera?

Vi hjälper våra kunder att frigöra den kapacitet de egentligen har att uppnå mer motiverade medarbetare, ett effektivare resursutnyttjande, uthållig lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

Du lär dig utveckla ditt eget ledarskap och affärsmannaskap så att du skapar mera värden i din organisations affärsprocesser.

Du lär dig också hur du utvecklar ditt eget ledarskap och medarbetarskap så att du skapar mervärden och bättre balans både i din egen och andras livsprocesser.

Du arbetar dessutom med att förbättra den inre och yttre effektiviteten i din verksamhet. Det brukar resultera i ökad lönsamhet och även andra viktiga operativa effekter.


Managing Partner, Ledarcoach Sweden AB

Du som vill veta mera om oss, våra utvecklingsprogram, våra coacher eller vad våra kunder tycker, kontakta
Erik Brandén eller Stellan Jonsson.
 • 15 mars till
  23 juni 2016

  Starta årets strategiarbete med ett heldagsseminarium i Strategiskt Ledarskap. Bo Lemar och Stellan Jonsson utvecklar väsentliga hörnpelare i det strategiska arbetet och presenterar ett arbetssätt som gör strategiarbetet till en kontinuerlig process i verksamheten.
  Läs mer..
  Anmälan..

  Öppet heldagsseminarium i Strategiskt Ledarskap

  Antalet deltagare är ca 10. Anmäl ditt intresse här. Principen ”först till kvarn” gäller. Vi meddelar varannan vecka utfallet av antalet anmälda och samordnar datum som passar deltagarna. Pris per person är 3.000:- + moms, för deltagande i öppet seminarium. Lokal, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe inkluderat.

  Namn
  Befattning
  Telefon
  Epost
  Företag/Organisation
  Faktureringsadress
  Plats
  Önskemål
 • 10 Oktober 2016

  Ledarcoach söker coacher/partners i Stockholmsregionen.
  Läs mer..

  Ledarcoach levererar allt i ledarskapsprocessen från Plan till Resultat. Kunderna finns både i privat och i offentlig sektor.

  Coacher/Partners

  Är du ca 40-60 år och har gjort en egen karriär som chef i "local business" eller "international business"? Vill du ändra inriktning professionellt och bli en resurs för andra att växa i sitt ledarskap, hitta balansen i livet och må bra. Vi söker säljande och genomförande coacher/partners I Stockholmsregionen.

  Vi söker coacher/partners som
  • är värdedrivna i sitt sätt att tänka
  • är utåtriktade, kontaktskapande och förhandlingsvana
  • brinner för att hjälpa andra människor att utveckla mer av sin potential
  • är lokalt förankrade med väl utvecklade kontaktnät i näringslivet
  • har förmåga att arbeta på VD-nivå
  • vill bygga upp ett eget företag och dra fördel av uppbackning, stöd och vägledning av ett framgångsrikt koncept
  • vill vara en del av ett snabbt expanderande nätverk i Sverige
  Vi erbjuder ett omfattande stöd som bl.a. innefattar:
  • Schemalagd utbildning/träning
  • Tillgång till ett inarbetat varumärke
  • Tillgång till ett framgångsrikt koncept
  • Partnerskap i ett team med stark värdegrund och tydliga krav och spelregler
  • Effektiva verktyg för varje del av verksamheten
  • Löpande rådgivning och marknadsstöd

  För ytterligare information ring

  Managing Partner Stellan Jonsson, tel 0706555155 Han berättar gärna mera.

 • 10 januari 2016

  Arbetar du systematiskt med att förbättra effektiviteten i din verksamhet?
  Läs mer..

  Arbetar du systematiskt med att förbättra effektiviteten i din verksamhet?

  Lär dig hur du analyserar din inre och yttre effektivitet - vi levererar analysen. Du lär dig också hur du omsätter utfallet av analysen till förbättrad effektivitet i din verksamhet.

  Kontakta stellan.jonsson@ledarcoach.se för en kostnadsfri första diskussion.

 • 5 januari 2016

  Hur systematiskt gör du årets strategiarbete?
  Läs mer..

  Hur systematiskt gör du årets strategiarbete?

  Vi levererar analyserna av inre/yttre effektivitet, omvärldsanalys samt hot och möjligheter som separata moduler. Kunden kan sedan, efter att ha erhållit leverans av en modul, välja att antingen fortsätta med nästa modul själv eller att vi medverkar.

  Kontakta stellan.jonsson@ledarcoach.se för en kostnadsfri första diskussion.

 • 25 november 2015

  55 år fyllda nådde Torbjörn Sköld sitt 15-årsmål.
  Läs mer..

  55 år fyllda nådde Torbjörn Sköld sitt 15-årsmål
  ”Att vid 55-års ålder vara i fysiskt topptrim”.

  Han mätte det genom att bland annat genomföra en Svensk Klassiker. År 2000 när Torbjörn var regionchef för Intentia i Norrland hade han nått de mål han hittills satt upp i livet. Det var mer kortsiktiga mål men även mål på medellång sikt, 3-5 år.

  När han 2000 gick ett ledarutvecklingsprogram med Stellan Jonsson satte han därför upp tre 15-årsmål. Ett av dem var att vid 55 års ålder vara i fysisk topptrim - att vara som mest vältränad i livet! Torbjörn har alltid hållit på med idrott fast på motionsnivå. Detta gjorde att målet var fullt uppnåeligt eftersom till exempel elitidrottare som regel ”peakar” långt innan 50-årsdagen.

  Nu har han nått det målet och är själv förvånad över hur enkelt och smidigt det har gått att uppnå genom att använda principen ”små steg efter en konsekvent linje”. Torbjörn jobbar till vardags som konsult och affärsutvecklare hos ett svenskt snabbväxande IT-företag.

Ledarcoach Sweden AB
World Trade center, Klarabergsviadukten 70 D4, Box 70396, SE-107 24 Stockholm Phone +46 (0)8-23 28 10
Box 3181, SE 903 04 Umeå. Besöksadress: Nygatan 21, Umeå. Phone + 46 (0)90-18 85 20