Login

Chef/Medarbetare/Team/Kultur

I vårt individuella program för chefer ligger fokus på att utveckla förmågan att leda sig själv, att leda andra och att driva verksamhet på både kort och lång sikt. Som deltagare får du starkare målinriktning, mer handlingskraft, ökad motivation, varaktiga resultatförbättringar och på köpet en ökad livskvalitet. Programmen löper över ca 1 år, och utgår från din verklighet och dina frågor. Samtidigt får du ta del av mer är 25 års erfarenheter från möten och coaching med ledare i olika svenska organisationer och branscher.

Vi använder beprövade, tillämpbara verktyg och processer som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående resultat. Även om strukturen följer en naturlig utvecklingsprocess så kan vi anpassa programmen fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är viktiga för dig.

Vårt mentorprogram riktar sig till alla chefer och ”chefsämnen” som vill vara/bli goda förebilder i sitt yrke, vill bli mentorer med ett coachandeförhållningssätt och vill bidra till en positiv yrkesutveckling i organisationer och samhälle.

Utvecklingsprogrammet för medarbetare handlar till stor del om att ur ett helhetsperspektiv utveckla sitt personliga ledarskap (att leda sig själv) och sin personliga effektivitet, för att både bidra ännu mera till organisationen och öka sitt välbefinnande i stort. Programmet löper över ca 6 månader.

Vårt program för ledningsgrupper utvecklar ledningsteamets förmåga att arbeta med rätt struktur samt att hantera både operativa- och strategiska frågor på ett effektivt sätt.

Vårt program för team utvecklar det operativa teamets förmåga att genom ett gemensamt ställningstagande koncentrera sitt arbete till aktuell uppgift och situation. Programmen får också teamen att dra åt samma håll och att lära av varandra.

I vårt program för kulturutveckling lär sig deltagarna ett arbetssätt som gör det möjligt att utveckla företagskulturen i önskvärd riktning. Starka, levande kulturer som är styrda av vision och värderingar ger ett bättre långsiktigt resultat eftersom de attraherar och bibehåller duktiga personer och inspirerar medarbetare att ta ett extra steg.

 • Med jämna mellanrum kommer vi under 2020 genomföra sändningar på vår kanal

  screenleap.com/ledarcoach.

  Vi låter kunder vi arbetat med, resultatansvariga chefer från både offentlig verksamhet samt det privata näringslivet berätta om uppnådda resultat genom användandet av våra produkter/tjänster. 

  Läs mer om detta i vårt nyhetsflöde under Senaste nytt nedan.

 • 1 Juni 2018

  Ett spännande samarbete med Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier.
  Läs mer..

  Genom nätverket Vägen Upp är Ledarcoach en del av ett spännande samarbete med Entreprenörsskolan Sveriges Byggindustrier. Samarbetet innebär att Vägen Upp ledarskapsprogram erbjuds till alla medlemsföretag.

  Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.500 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt näringsliv.

  Länk: https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/ledarskap/ledarskapsprogrammet-vagen-upp__283

  Ledarskapsprogrammen innebär såväl individuell utveckling som processtöd i verksamhetsövergripande utvecklings- och förändringsprocesser.

  Programmen innebär utveckling för var och en som vill öka sin förmåga att leda, skapa resultat i verksamheten och växa som människa.

 • 5 Maj 2018

  Peter Rönnholm, Region Jämtland Härjedalen, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Peter Rönnholm, ekonomidirektör på Region Jämtland Härjedalen, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som verksamhetschef på Hjälpmedel Västerbotten.

  Du som vill lyssna på vad Peter har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 1 Februari 2018

  Nina Andersson, ICA Kvantum, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Nina Andersson, ICA Kvantum Umeå, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.

  Du som vill lyssna på vad Nina har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 12 December 2017

  Ledarcoach söker verksamhetsutvecklare/coacher.
  Läs mer..

  Ledarcoach levererar allt i ledarskapsprocessen från Plan till Resultat. Kunderna finns både i privat och i offentlig sektor. Vi växer och söker därför verksamhetsutvecklare med inriktning mot:

  Verksamhetsutvecklare/Partners - Infrastruktur för ledningsprocesser

  Är du ca 40-60 år och har gjort en egen karriär som resultatansvarig IT-konsult, chef i IT-företag eller IT-ansvarig chef i offentlig sektor. Vill du ändra inriktning professionellt och verkligen göra skillnad. Vi söker säljande och genomförande verksamhetsutvecklare/partners i Stockholm och Göteborg.

  Verksamhetsutvecklare/Partners - Infrastruktur för huvudprocesser och stödprocesser 

  Är du ca 40-60 år och har gjort en egen karriär som kvalitetsansvarig chef i offentlig och / eller privat sektor. Vill du ändra inriktning professionellt och bli en resurs för andra att växa i sitt kvalitetsarbete. Vi söker säljande och genomförande kvalitetsutvecklare/partners i Stockholm och Göteborg.

  Coacher/Partners

  Är du ca 40-60 år och har gjort en egen karriär som chef i "local business" eller "international business"? Vill du ändra inriktning professionellt och bli en resurs för andra att växa i sitt ledarskap, hitta balansen i livet och må bra. Vi söker säljande och genomförande coacher/partners i Stockholmsregionen.

  Vi söker verksamhetsutvecklare/coacher/partners som
  • är värdedrivna i sitt sätt att tänka
  • är utåtriktade, kontaktskapande och förhandlingsvana
  • brinner för att hjälpa andra människor att utveckla mer av sin potential
  • är lokalt förankrade med väl utvecklade kontaktnät i näringslivet
  • har förmåga att arbeta på VD-nivå
  • vill bygga upp ett eget företag och dra fördel av uppbackning, stöd och vägledning av ett framgångsrikt koncept
  • vill vara en del av ett snabbt expanderande nätverk i Sverige
  Vi erbjuder ett omfattande stöd som bl.a. innefattar:
  • Schemalagd utbildning/träning
  • Tillgång till ett inarbetat varumärke
  • Tillgång till ett framgångsrikt koncept
  • Partnerskap i ett team med stark värdegrund och tydliga krav och spelregler
  • Effektiva verktyg för varje del av verksamheten
  • Löpande rådgivning och marknadsstöd

  För ytterligare information ring

  Stellan Jonsson, Managing Partner, tel 0706555155 Han berättar gärna mera.

 • 24 November 2017

  Fredrik Karlsson, Twitch, berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Fredrik Karlsson, VD på Twitch Health Capital, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach.

  Du som vill lyssna på vad Fredrik har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 28 Juni 2017

  Olle Dahlin Rottneros berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk och AO-chef högutbytesmassor, Rottneros, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som VD på AssiDomän Dynäs i Väja.

  Du som vill lyssna på vad Olle har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

 • 4 April 2017

  Roger Sellgren Inspecta berättar om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach
  Läs mer..

  Fredagar kl. 14.00 berättar Roger Sellgren, chef för Business Area Process Safety North inom Inspecta, om uppnådda resultat av samarbetet med Ledarcoach under sin tid som AO-chef på SEKAB i Örnsköldsvik.

  Du som vill lyssna på vad Roger har att säga kan maila ditt intresse till stellan.jonsson@ledarcoach.se.

Ledarcoach Sweden AB
World Trade center, Klarabergsviadukten 70 D4, Box 70396, SE-107 24 Stockholm Phone +46 (0)8-23 28 10
Box 3181, SE 903 04 Umeå. Phone + 46 (0)90-18 85 20